Regulamin placu zabaw Eko-Plaża

REGULAMIN PLACU ZABAW PRZY EKO PLAŻY W STĘSZEWKU

 1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
 2. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od lat 3 do 14 lat.
 3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy za nie ponoszą odpowiedzialność.
 4. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.
 5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Zabrania się: skręcania na łańcuchach, skakania z huśtawki, stawania na siedzisku.
 7. Nie wolno przebiegać między huśtającymi się jak również podchodzenia do huśtających.
 8. Należy się huśtać na bezpieczną wysokość, zachowując przy tym szczególną ostrożność
 9. Obowiązuje zakaz wykonywania ślizgów na butach, głową w dół.
 10. W pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze.
 11. Zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, dachów domków,
 12. Zabronione jest korzystanie z huśtawek, przez więcej jedno dziecko na jednym miejscu.
 13. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
  • zaśmiecania terenu,
  • niszczenia i uszkadzania roślinności,
  • dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
  • spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
  • przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.
 14. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.

Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić w obsłudze Eko Plaży

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU

Zarządcą miejsca wypoczynku i rekreacji jest
Eko Plaża s.c Bartosz Blum oraz Wiktor Zienkiewicz, siedziba firmy: ul. Asfaltowa 3, 62-006 Janikowo.